آزمونهای ضمن خدمت شنبه ۳ خرداد

🛑آزمونهای ضمن خدمت شنبه ۳ خرداد

۱.دوره « فرهنگ و آداب پوشش »

🔘 استان : آذربایجان غربی
🔘مهلت آزمون: «شنبه ۳ خرداد الی سه شنبه ۶ خرداد
⏰ساعت : ۱۰ الی ۱۰:۳۰
⏰ساعت : ۱۳ الی ۱۳:۳۰
⏰ساعت : ۱۸ الی ۱۸:۳۰

۲.دوره: تفسیر آیات ‌برگزیده ‌سوره ‌واقعه

جز ۲۷ قرآن کریم
🔘استان: قم
🔘 هفته چهارم: دروس ۱۹ تا ۲۴
🔘 آزمون چهارم: ۳ و ۴ خرداد
⏰ساعت ۱۱ تا ۱۳:۲۰
⏰ساعت ۱۶ تا ۱۸:۲۰
⏰ساعت ۲۱ تا ۲۳:۲۰

۳. دوره آموزشی “ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماری های حاد تنفسی”

🔘 استان خراسان رضوی
🔘آزمون : ۳ خرداد
⏰ ساعت : ۹ الی ۱۰
⏰ ساعت : ۱۱ الی ۱۲
⏰ ساعت : ۱۷تا ۱۸
🌐Ltms.medu.ir

گــروه ضــمــن خــدمــت‌ همــڪــاران فــرهنــگــے

https://t.me/joinchat/LVcKCUdWR3JmszxZbiqrdw

سایت ضمن خدمت فرهنگیان