کارورزی‌تربیت‌معلم

🖊 برگزاری دوره‌:
💢 #کارورزی‌تربیت‌معلم

⚛ استان: #کرمان
❇️ مدت دوره: 40 ساعت
♊️ کد دوره: 99505855
🚻 مخاطب: همکاران راهنمای دانشجو معلمان کارورز
♒️ ناحیه: 1 و 2
✒️ در یک مرحله

📆 آزمون: 20 خرداد 99

🖍 نمره قبولی: 12 از 20
⏳ مدت آزمون: 20 دقیقه
🖊 تعداد سوالات: 20 سوال
✒️ نمره منفی ندارد

🌐 Ltms.medu.ir

~•~•~•~•~•~
گروه و کانال دوره‌های ضمن خدمت فرهنگیان 👇

🔷 گــروه ضــمــن خــدمــت‌ همــڪــاران فــرهنــگــے
https://t.me/joinchat/LVcKCUdWR3JmszxZbiqrdw

سایت ضمن خدمت فرهنگیان